Brede Buurtschool -De Gaarden, Zuidwest

“Dit is wel een van de boeiendste en uitdagendste wijken van Den Haag om in te werken, een levendige wijk met potentieel en talent. Verschillen tussen de inwoners zijn er wel en de sociale cohesie mag nog verder versterkt worden” dat zegt Maurice Keane, directeur van OBS Erasmus als ik hem vraag wat de wijk kenmerkt.

“Een paar jaar geleden zijn er bij een politie inval jonge criminelen opgepakt rondom de school. De jongeren kregen hier fikse celstraffen voor. De wijk is nu wel verbeterd in dat opzicht. Er zijn gezinnen die met verscheidene problematiek kampen en de school heeft een rol om deze gezinnen en vooral de kinderen te ondersteunen. Wij geloven in een goede toekomst voor alle kinderen bij ons op school. Toen ik hier 5 jaar geleden was ik soms erg verbaasd over de manier van werken op de Erasmusschool. Met het team samen hebben wij veel zaken veranderd en verbeterd. Er stond nog een hek tussen onze Openbare Basis School en de Rooms Katholieke school naast ons met punten er op. Ik noemde het altijd:  “De Berlijnse Muur van Escamp”. Het hek is gelukkig weg en met steun van de Gemeente is er een mooi verbindend gebouw voor in de plaats gekomen waar nu allerlei dienstverlenende instanties inzitten die voor de school en de ouders relevant zijn.” Zo is er een Kinderdagverblijf in gevestigd, een BSO, er is een bibliotheek, MOOI heeft er zijn opbouwwerkers zitten. Maurice zegt: “Na 5 jaar hard werken staan we er nu goed voor: Incidenten zijn minimaal, het team is ervaren en goed, kinderen gaan met plezier naar school en de scores zijn goed en stabiel.”

Aan alles wat Maurice vertelt kan je merken dat directeur van een school zijn in een dergelijke wijk veel meer met zich meebrengt dan alleen een school besturen. “Het gaat hier om het kind, we proberen een balans te vinden tussen aandacht voor kwalificaties, socialisatie en persoonsvorming (lezing professor Biesta), maar je hebt ook te maken met dat kinderen niet alleen op school dingen meekrijgen maar ook op straat en thuis. Professor El Hadoui heeft daar laatst een interessante lezing over gegeven: kinderen voelen ‘sociale pijn’, willen graag erbij horen en hebben te maken met die drie ‘culturen’; de schoolcultuur, de straatcultuur en de thuiscultuur. Als het op het ene vlak niet lekker loopt gaan ze compenseren op het andere vlak. Dat moet je doorhebben anders los je geen problemen op.”

Uitgangspunten van de Vreedzame School

Dat betekent ook dat je in meer moet investeren dan in het leerproces, je moet ook investeren in de omgeving.  OBS Erasmus doet met een aantal grote buurtbrede projecten mee of hebben ze geïnitieerd. Zo is OBS Erasmus een zgn. Vreedzame school, naar voorbeeld van een geslaagd project in Utrecht Overvecht. Kinderen worden de gehele schoolperiode getraind in vaardigheden om ruzies en conflicten vreedzaam op te lossen. “We hopen dat we zo hen voorbereiden op een actieve rol in een vreedzame toekomst voor de wijk”. Hierin wordt samengewerkt met o.a. het opbouw werk in de wijk (Vreedzame wijk traject).

Ook heeft OBS Erasmus samen met twee andere buurtscholen de Escamp University opgericht; om slimme kinderen uit achterstandswijken uit te dagen en kennis te laten maken met de wereld buiten hun directe leeromgeving. “Dat zijn echte kanjers uit groep 6, 7, 8, die behalve werken aan creativiteit, samenwerken en leervermogen, ook onderzoeken uitvoeren op onderwerpen als geloofsvrijheid, gescheiden ouders en zwerfafval & milieu en al oefenen met dat op een wetenschappelijke manier doen met staafdiagrammen en %-respondenten”

Kinderen aan het woord laten is belangrijk voor Maurice. In mei 2017 heeft de school meegedaan aan Brede Buurtschool TED talks for Kids georganiseerd in het Theater Dakota, in het theater vertelden kinderen vanuit hun perspectief over hun leven aan professionals van de gemeente, de politie, het ministerie en aan ouders. Behalve dat dat heel stoer was van de kinderen, leverde dat ontroerende verhalen op.

Bibliotheek op school

De school levert ook de kinderraad van HCO (onderwijs begeleidings instelling). “Kinderen van 8-11 jaar zijn nog in staat om echt ‘out of the box‘ te denken. Dat levert mooie adviezen op die echt hout snijden.” Dat project is ingezet vanuit de Missing chapter foundation, een door Prinses Laurentien opgerichte stichting die grote bedrijven met een probleem koppelt aan kinderen in deze leeftijdsgroep. Kinderen zouden dat ook voor bewoners initiatieven kunnen doen die tegen dingen aanlopen.

Op het gebied van zorg en welzijn heeft de school meegedaan aan het project van RTV West Goud voor Oud, waar wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. De kinderen van de school hebben meegedaan in het Grijze Koppen orkest, waar culturen en generaties aan elkaar gekoppeld werden door zang en muziek. Met RTV Discus gaat er binnenkort een project van start om Mini reporters op te leiden.

De school wil graag een rol spelen bij het versterken van initiatieven die boven gaan komen en we mogen hen benaderen als er thema’s zijn waar een zinvolle verbinding mogelijk is. Maurice heeft mij weer meer inzicht gegeven in wat de uitdagingen én de mogelijkheden zijn die er in Zuidwest liggen. Een mooie inspirerende plek met een bevlogen directeur met hart voor zijn leerlingen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *