Stichting Handicare – Samen wonen, samen zorgen

Maktouba is er al een paar jaar mee bezig; een woonplek voor ouders en kinderen met meervoudige zorg behoeften creëren. Zij kent de situatie van deze ouders maar al te goed; Maktouba heeft zelf een broertje en een zusje die meervoudig gehandicapt zijn en speciale zorg nodig hebben. Huizen van gezinnen waar dit speelt zijn vaak niet toegerust op de aanpassingen die nodig zijn; bredere deuren, hogere plafonds, grotere badkamers, los van de kosten voor dergelijke aanpassingen kan het bouwkundig ook vaak niet.

Omdat zij wist dat er meer gezinnen zijn voor wie dit belangrijk is heeft zij in 2015 Stichting Handicare opgericht. De Stichting heeft tot doel een woonplek te vinden voor 12 gezinnen met kinderen met meervoudige handicaps waar deze aanpassingen al in de constructie van de huizen zijn meegenomen.

De Stichting had vorig jaar een locatie gevonden op de Wijhestraat, maar na een jaar praten en onderhandelen bleek de locatie niet geschikt te zijn voor het plan. Nu is een nieuwe locatie gevonden: Zuidhaghe (bij de Leyweg/ Erasmusweg) waar samen met woningcorporatie Arcade aan de sloop en nieuwbouw kan worden begonnen.

Op deze locatie komen dan sociale huurwoningen voor 12 gezinnen, en daar bovenop 2 groepswoningen voor 8 personen waar meervoudig gehandicapten zelfstandig gaan wonen. In deze groepswoningen wordt 24-uurs zorg geleverd.  De gezinnen op de begane grond kopen zorg in met het PGB van hun kind, en gaan daar waarschijnlijk collectieve contracten voor afsluiten. De Stichting heeft een inschrijvingslijst waar op dit moment 7 gezinnen op staan. Op dit moment zoekt de stichting naar geschikte zorg aanbieders om de ouders uit te laten kiezen.

Stichting Handicare zoekt nog andere ouders die interesse hebben in deze vorm van wonen. Als er meer duidelijkheid is over het tijdspad van de locatie gaat de Stichting bijeenkomsten organiseren om de toekomstige bewoners al aan elkaar voor te stellen en om de groepsvorming te bevorderen. Maktouba hoopt dat het een gemengde groep mensen wordt die omdat ze elkaar goed begrijpen, ook steun aan elkaar kunnen hebben.

Voor nieuwe initiatieven op dit vlak heeft zij nog tips: vorm zo snel mogelijk een rechtspersoon zodat je een gesprekspartner bent voor de gemeente en voor woningstichtingen. Met meerdere mensen kan je taken verdelen. Ook goed om te weten is dat woningcorporaties door de Gemeente verplicht zijn om woningen te creëren voor bewoners met speciale behoeftes. Daarom zullen zij blij zijn met bewoners initiatieven die daar een rol in spelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *