Wijzelf Den Haag – zelf kiezen wie je billen wast

Christien en ik praten met Jenny du Pon, bestuurslid van het net opgerichte Wijzelf Den Haag. Wijzelf is een platform waarop vraag en aanbod van zorg elkaar vindt. Het is opgericht om zorgvragers meer invloed te geven op wie de zorg bij hen komt verlenen, en om het heft in eigen hand te houden om afspraken te maken over hoe lang, wanneer, wie en onder welke voorwaarden iemand bij hen thuis komt.

Jenny is geboren en getogen Hagenees. Na 40 jaar Amsterdam nu weer sinds een paar jaar terug op het oude nest. Jenny is 15 jaar als ambtenaar werkzaam geweest bij verschillende gemeentes als afdelingshoofd Welzijn en Zorg.
Nu Jenny niet meer professioneel werkt wil zij haar kennis en ervaring graag inzetten voor de publieke zaak. Zo is Jenny lid van de rekenkamercommissie in Maassluis en is zij voorzitter geworden van Wijzelf Den Haag.

“Ik vind Wijzelf een heel goed initiatief. Ik heb in mijn leven verschillende keren behoefte gehad aan zorg, maar kon dat nooit op mijn eigen tijd en op mijn eigen voorwaarden ontvangen. Ik heb dat gelukkig kunnen oplossen met familie en vrienden, maar lang niet iedereen heeft een netwerk zoals ik had. Ik vind het belangrijk dat je zelf kunt bepalen van wie je hulp, zorg of ondersteuning ontvangt en dat je ook zelf kunt beslissen hoe laat je wil opstaan of wil gaan slapen. Wijzelf geeft de vragende partij de maximale regie. Daar wil ik me graag voor inzetten”.

Wijzelf is er voor praktische hulp en zorg in en om huis. Huishoudelijke hulp, een klusje in huis of tuin, burenhulp of persoonlijke verzorging. Aanbieders zijn mensen uit jouw buurt. Op Wijzelf worden betaalde én vrijwillige diensten aangeboden. De zorgvragers zijn lid van de coöperatie, de zorg aanbieders betalen eenmalig een bedrag van EUR 35,- om te mogen adverteren, en 0,9% per transactie aan de sociaal ondernemers die de Wijzelf formule hebben opgezet en ontwikkeld. De zorg aanbieders worden gescreend door het bestuur. Ook werkt de site met reviews; hoe beter je review hoe groter de kans dat een volgende zorgvrager je weer inhuurt.

In november 2016 is Wijzelf Zorgcoöperatie Den Haag opgericht bij JHD notarissen. De bestuursleden zijn inwoners van Den Haag en ze doen dit werk op vrijwillige basis. Ze vinden het belangrijk om hulp en zorg in en om huis bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Wijzelf is net begonnen in Den Haag en heeft zowel aan de vraag- als aanbod kant ruimte om nieuwe leden te verwelkomen. Wij spreken af om binnenkort een filmpje te maken van Jenny om Wijzelf meer onder de aandacht te brengen.

Lees meer over Wijzelf Den Haag

Het filmpje van Wijzelf – hoe het werkt

Centraal Wonen Houtwijk – zorg kan slimmer als je samenwoont

“Het woonproject is door bewoners na jarenlange voorbereidingen en onderhandelingen met gemeente en woningstichting in 1985 gestart. Het ligt op de hoek van de Escamplaan en de Albert Schweitzerlaan, grenzend aan een park in Den Haag Zuidwest. Het gebouw heeft de vorm van een opengewerkt carré, de woningen liggen rond een grote binnentuin. Er zijn appartementen met één, twee, drie, vier of vijf  kamers. Ze zijn gelijkvloers of hebben twee verdiepingen en zijn alle voorzien van badkamer, toilet en keuken. Het zijn dus zelfstandige wooneenheden en ze worden gehuurd van woningcorporatie Haag Wonen.

CW Houtwijk is aangesloten bij de Huurdersvereniging Haag Wonen, in 2001 opgericht om de gemeenschappelijke belangen van bewoners van huurwoningen van Haag Wonen te behartigen. We zijn ook lid van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen, evenals van de  Nederlandse Woonbond.

We wonen met ongeveer 85 mensen, 49 huishoudens verdeeld in een- en tweeoudergezinnen, alleengaanden, stellen: alle vormen zijn vertegenwoordigd. Ook alle leeftijden zijn bij ons aanwezig, van baby tot (jongere) oudere.” van www.cwhoutwijk.nl

Al 33 jaar is dit een woonproject met mensen die er bewust voor kiezen om samen te wonen. Het project kent een gemeenschappelijke binnentuin, gemeenschappelijke ruimtes, zoals logeerkamers en een bar/ filmzaal, een wasmachine hok en een sauna.

Het complex wordt beheerd door woningcorporatie Haag Wonen, maar de bewoners bepalen wie er voorgedragen wordt op basis van een intake en een kennismakings periode.

Ik praat met Ria, die hier al 19 jaar woont en in de bewoners commissie zit die nieuwe leden selecteert. Ria vertelt dat de community leeft en dat het nog steeds fijn wonen is in het CW maar dat er ook wel wat zorgpunten zijn. Er is een (strenge, maximale) inkomenseis voor de woningen waardoor niet iedereen die in CW wil wonen er ook mag wonen. Deze eis hangt samen met het feit dat het sociale huurwoningen zijn, en de richtlijnen daarvoor zijn op Europees niveau bepaald. Voor 1-persoonshuishoudens is die grens 22,000 EUR. Voor een gezin is dat 30,000 EUR.

Dat, in combinatie met het feit dat mensen er niet meer weg willen als ze er eenmaal wonen, zorgt ervoor dat de bewoners vergrijzen en er o.a. een onbalans komt tussen de (zorg)vraag van de oudere bewoners en de draagkracht van de jongeren.

Ria heeft ervaring met zorg, zowel als professional (ze heeft jaren met gehandicapten gewerkt) als uit eigen ervaring, en ze geeft aan dat er wel wat dingen slimmer en efficiënter kunnen. Zo heb je als zorg vragende te maken met heel veel verschillende mensen vanuit de gemeente, en veel dubbelingen in wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook wordt over bepaalde dingen heel makkelijk beslist (soms zelfs te makkelijk) en over andere belangrijkere dingen helemaal niet. Overigens heeft ze zelf veel steun ervaren vanuit de medebewoners van het woonproject, die voor haar kookten, schoonmaakten etc toen ze dat nodig had.

Het heeft haar aandacht om in de toekomst te gaan kijken hoe het CW meer grip kan krijgen op de samenstelling van haar bewoners. Daarnaast lijkt het haar goed om te kijken of er wellicht binnen het project dingen op het gebied van zorg samen kunnen worden opgepakt, zoals bijvoorbeeld een wagenparkje van scootmobielen voor het project in plaats van ieder een eigen scootmobiel, maar ook het gezamenlijk regelen van zorg voor die bewoners die er gebruik van maken.

Ik spreek af binnenkort terug te komen om met meer bewoners kennis te maken en een filmpje te maken.

Karlijn 28-11-2017