De dappere dames van het Durgerdamhof

Al heel wat jaren wonen Hennie, Ans en Evi aan de Durgerdamhof en Leyweg. De laatste jaren is er wel het een en ander veranderd in de flat en de buurt. In de omgeving, vooral Durgerdamhof, staan regelmatig blowende jongeren. Er liggen ook dikwijls lachgaspatronen op straat.

De dames aan het woord:

“Dat alles geeft toch wat onrust soms. Ans spreekt ze soms aan en vraagt of ze vooral het afval (zoals lege blikjes enzo) in de vuilcontainer willen doen. Meestal gebeurt dat dan wel.

Enkele jaren geleden was er nog een bewonerscommissie en waren de contacten met de buren hechter.

Als er een nieuwe bewoner kwam kregen wij van de verhuurder de mutatie door. Ans stuurde dan een welkomstkaartje aan de nieuwe bewoner. En zo waren de contacten hechter. De laatste jaren is er veel verloop mede ook door de verandering van de regels rondom de inkomensgrens, door overlijden en huurconflicten. De mutaties worden niet meer doorgegeven aan de commissie. Dat is wel erg jammer vinden we.  Vanuit HaagWonen wordt er minder sociaal geïnvesteerd. De woningtoewijzing zou anders moeten.

Soms zij er problemen in de flat en de dames proberen dat zelf op te lossen. Hennie is daar goed in, ze weet altijd de goede snaar te raken. Evi van de flat Leyweg is onze steun en toeverlaat met het organiseren van de koffie ochtenden.

Met de wijkagent van bureau Zuiderpark hebben we goede contacten, dat is fijn en geeft toch een gevoel van veiligheid. We kunnen altijd bellen als er problemen zijn.

Maar zo langzamerhand groeide er bij ons ook het idee om een ontmoetingsplek voor bewoners e.o. te realiseren.

De stichting Mooi gaf een tip: Fonds 1818 viert het 200 jarig bestaan en ondersteunt initiatieven van bewoners. Geweldig initiatief !

Na contacten en gesprekken over en weer beloonde Fonds 1818 het idee van de dames Hennie, Ans en Evi. Ook HaagWonen deed ook nog een “duit” in het zakje. Na hard werken werd de wildernis omgetoverd tot en leuk ontmoetingsplekje voor de buurt. Het is nog niet helemaal af; De hekjes moeten nog gebeitst en ook komt er een mooi bankje, daar willen we de lokale ondernemers voor strikken.

Laat de zomer nu maar komen!”

 

Woongemeenschap Ichtus

Vlakbij het winkelcentrum Leyweg waar ik wel eens kom, blijkt een woongemeenschap te zijn. Van 2000-2004 zijn Wil en Erla actief geweest om hem op te zetten. Het viel hen op dat er woongemeenschappen werden opgezet voor/ door Indische en Hindoestaanse mensen en zij vroegen zich af waarom er nog niets was voor christelijke mensen. In nauwe samenwerking met het GDO hebben zij zich jarenlang ingezet om zelf een woongroep te starten en in 2004 resulteerde dat in oecumenische woongemeenschap Ichtus. In 2006 zijn de eerste woningen bewoond.

Ik word ontvangen door 4 bewoonsters die een van de koffie ochtenden organiseren voor de woongroep in een gezellige ruimte met een keuken en een paar zitjes. Die ruimte is van het complex en is destijds onderhandeld met de woning corporatie Haag Wonen. De bewoners betalen een bedrag bovenop hun huurprijs voor die ruimte. Daarnaast hebben zij er ook voor gekozen om bij te dragen aan een gezamenlijke pot (10 EUR p.p.p.m.) voor boodschappen voor het eten, koffie en thee. Van de pot worden ook verzekeringen, GWL van de centrale ruimte, en contributie voor het GDO en het tuinonderhoud betaald.

Het zijn sociale huurwoningen en de dames krijgen huurtoeslag waardoor het betaalbaar is voor hen om er te blijven wonen. Voor nieuwe bewoners is dat echter anders; de inkomenseis is verhoogd en zij kunnen geen huurtoeslag meer aanvragen op de huidige huur waardoor het toch relatief duur wordt om daar te wonen. Dit is gekomen door landelijk beleid om scheef wonen tegen te gaan, maar in de praktijk komt het voor Ichtus erop neer dat er nauwelijks mensen in aanmerking komen voor hun woningen. Zonder huurtoeslag zijn de huizen relatief duur voor sociale woningbouw en in combinatie met de inkomenseis is er geen match.  Ze hebben al geprobeerd dat te veranderen via de woning corporatie maar die zeggen dat het landelijk beleid is en kunnen niets doen. Vroeger konden zij gebruik maken van de zgn. fiatteringsregeling, die zouden zij graag terug willen.

Op dit moment wonen er alleen nog vrouwen in het complex, maar dit is geen bewuste keuze. Zij staan er zeer positief tegenover om weer ‘vers bloed’ te krijgen en ook nieuwe stellen te verwelkomen. De enige eis vanuit het GDO is dat het 50+ers moeten zijn.

“Iedereen die zich thuis voelt is welkom” zeggen zij volmondig. Als mensen interesse hebben kunnen ze komen kennismaken tijdens koffie ochtenden of tijdens de etentjes. De woongroep is best hecht, iedereen heeft een eigen woning maar er wordt veel samen gedaan. Er is twee keer per week een koffie ochtend of theemiddag en eens in de 14 dagen koken en eten zij met elkaar. Er worden na afloop ook liedjes gezongen. De meeste vrouwen kennen die liedjes van vroeger uit de PKN kerk, en zijn gewend die na de maaltijd te zingen, afgewisseld met oudhollandse liedjes. Voor de katholieke Miep was het even wennen; “Wij hebben ook liedjes maar die waren allemaal in het Latijn, maar ik vind het best hoor”. Er is verder geen gezamenlijke geloofsbeleving, er wordt gebeden voor het eten maar daar blijft het bij.

Ondanks dat de bewoners inmiddels allemaal behoorlijk op leeftijd zijn is het nadrukkelijk niet de bedoeling dat er echt zorg wordt verleend aan elkaar. Omzien naar elkaar en af en toe een boodschapje doen voor elkaar, dat is gewoon een vriendendienst, maar zij zijn geen mantelzorgers. De bewoners met een indicatie krijgen thuiszorg en regelen die zorg zelf. Op mijn vraag of ze niet meer samen zouden kunnen oppakken in zo’n hechte groep is het antwoord: “Als je ons dat 10 jaar geleden had gezegd dan hadden we daar energie voor gehad. Nu zijn we ouder en kunnen niet meer alles. Ook daarom is het belangrijk dat we nieuwe bewoners gaan krijgen”

 

De expertise van kwetsbare burgers is belangrijk voor de samenleving

Onzichtbaar Den Haag droomt van een wereld waar burgers in contact en dialoog komen om van elkaar te leren. Door het leven te zien vanuit het perspectief van de ander en zo betrokken te raken bij elkaar. Om samen te werken en kennis, kunde en ervaringen te delen. Een wereld waar iedereen zich welkom voelt met zijn of haar verhaal. Waar er voor iedereen een volwaardige plek is.

Onzichtbaar Den Haag is genomineerd door de Gemeente, het MKB en de Social Club Den Haag voor de campagne ‘Wie is de meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag 2018’. Via deze link kan je jouw stem uitbrengen: https://socialhubdenhaag.nl/pagina/wedstrijd

 

Onzichtbaar Den Haag professionaliseert de kennis, kunde en ervaring van (toekomstig) professionals die werken met en voor ‘een kwetsbare burger’. Dit doen we door het ontwikkelen en geven van trainingen en workshops met de inzet van die ‘kwetsbare burger’, onze ambassadeurs, met hun kennis, kunde en ervaring.

Wij creëren unieke en betekenisvolle leerarrangementen. Dit doen we op een ervaringsgerichte wijze door onszelf of situaties uit de praktijk na te spelen, interactief het gesprek aan te gaan, kennis en kunde te delen, het vertellen van verhalen over onze ervaringen of andere creatieve leer- en werkvormen. Onze arrangementen zijn authentiek, confronterend, levendig en echt.

Onze stijl van werken is ervaringsgericht. Door te ervaren gaan we voelen. Van daaruit starten we het interactieve dialoog. Zo ontstaat er ruimte voor het delen van kennis, kunde en ervaring. Deze overdracht verbreedt het perspectief waardoor de betrokkenheid bij de ander en elkaar toeneemt. Dit leidt tot medemenselijkheid en een professionele en persoonlijke (her-) ontmoeting.

Onze missie
Onzichtbaar Den Haag heeft de missie om burgers in contact en interactieve dialoog te brengen om van elkaar te leren en kennis, kunde en ervaringen te delen. In de klaslokalen van het onderwijs aan studenten of docenten, het kantoor of trainingsruimte van een bedrijf, de gemeente en de overheid of maatschappelijke organisaties aan professionals.

Onze visie
We geven plek aan ‘een kwetsbare burger’ om van betekenis te zijn. Het zwarte gat van depressie, verslaving of schulden, is een berg aan ervaring. We maken hen zichtbaar omdat wij geloven dat hun expertise van belangrijke meerwaarde is voor de samenleving om van te leren. Het is zonde dat deze op straat of op de sofa verloren gaat.

www.onzichtbaar-denhaag.nl