Deskundigheidsbevordering interculturele communicatie in de zorg

De stichting Gezond Samenwerken die cliënten in de zorg begeleidt, maakt zich sterk voor interculturele communicatie in de zorg. Een betere communicatie draagt bij aan een goede relatie met de cliënt/patiënt en voorkomt spanningen en misverstanden. Tijdens Corona worden deze misverstanden uitvergroot.

Hulpverleners krijgen steeds vaker te maken met cliënten/patiënten met een andere culturele achtergrond, religie en levenswijze. Als professional wil je goede zorg bieden voor iedereen, maar soms voel je onmacht omdat je de juiste houding, kennis en vaardigheden mist. Hierdoor ontstaan misverstanden en polarisatie. En de cliënt en/of patiënt ontvangt minder goede zorg. En de hulpverlener trekt het niet meer.

Een betere interculturele communicatie verhoogt de patientveiligheid en de veiligheid van de hulpverlener, evenals de therapie trouw en kostenreductie.

De stichting Gezond Samenwerken is daarom onlangs een samenwerking aangegaan met de trainers Raya Nunez Mahdi en Carlos Nunez. Raya Nunez Mahdi is cultureel antropoloog en Carlos Nunez is ingenieur en gespecialiseerd in cultuur en besluitvorming.

Zij zullen beiden op 6 november aanstaande een training geven over dit onderwerp aan de medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Gezond Samenwerken. Voor meer informatie over de stichting, zie www.gezondsamenwerken.eu.  Bij de training past het boek “Interculturele communicatie in de zorg – kennis, vaardigheden en houding voor zorgprofessionals”, geschreven door Raya Nunez Mahdi; Carlos Nunez; Charlie Obihara, kinderarts en opleider kindergeneeskunde; Dorian Maarse trainer interculturele communicatie;  en Edwin Hagenbeek docent aan de opleiding Verpleegkunde. De schrijvers komen uit vier verschillende landen en werelddelen: Colombia, Indonesië, Nederland en Nigeria, waardoor het boek een multiculturele blik geeft.

Om goede zorg te kunnen verlenen is interculturele sensitiviteit nodig. Inzicht in je eigen culturele waarden en normen, kennis van verschillende culturen en inleven in de ander door vaardigheden in het vergroten van je eigen referentiekader, zijn de hoekstenen hiervan.

Bent ook u geïnteresseerd in de cursus? Neem dan contact op met de stichting via het e-mailadres: info@gezondsamenwerken.eu of bel naar M 06-46715848

Naast deze training vindt in het kader van dit project, elke week een spreekuur plaats dat een luisterend oor biedt en indien gevraagd adviezen geeft dan wel doorverwijst naar andere instanties. Elke donderdagmiddag tussen 14.00 en 15.30 vindt dit spreekuur plaats in de koninklijke bibliotheek. Maar vanwege Corona wordt dit spreekuur momenteel online verzorgt via M 06 41831000.

Tenslotte vinden tal van interculturele activiteiten plaats die door verbindingen organisch ontstaan.