Gezond Samenwerken biedt patiënten ondersteuning en hulp

De uitreiking van het Haagse Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties door wethouder Karvita Parbhudayal aan de stichting Gezond Samenwerken (3 december 2018). Het keurmerk wordt in ontvangst genomen door de oprichter van Gezond Samenwerken, Jacqueline Dekker-de Vreese (derde van links). Foto: Michel Heerkens

door Jozé Mulders

Zowat iedereen die een afspraak heeft met een arts of zorgverlener weet dat het fijn is als er iemand met je meegaat. Dat kan steun geven en helderheid; twee weten -en horen- meer dan één. Vooral als de ondersteuner de medische zorg en terminologie kent, de juiste vragen kan stellen en uitleg kan geven. Zorgvrijwilligers van de stichting Gezond Samenwerken geven die extra begeleiding. Ze zijn zelf verpleegkundige (geweest), fysiotherapeut, voormalig patiënt of vertaler en assisteren bij wat nodig is.

Wat kun je daarbij zoal verwachten? De vrijwilligers van Gezond Samenwerken gaan met je mee en helpen bij het maken van verdere afspraken. Dit kan vooral voor ouderen en alleenstaanden een uitkomst zijn. Zo is er gezelschap en ondersteuning bij een afspraak in het ziekenhuis, bij de huisarts en specialist, of bij een bezoek aan een fysiotherapeut of een pedicure. De vrijwilligers helpen je in alle rust bij het voorbereiden op een gesprek of een operatie. De nazorg wordt niet vergeten. Daarnaast kun je ‘vertaalhulp’ krijgen als je je in het Nederlands niet goed kunt uitdrukken. Ook mantelzorgers kunnen ondersteuning vragen bij zorgafspraken met bijvoorbeeld een verpleegtehuis.
De toegewijde professionals van de stichting kennen de zorg en nemen de tijd om zaken helder te krijgen. Zo kunnen dokters of behandelaars beter begrijpen water aan scheelt en wat je nodig hebt.
Voor 25 € per keer en vervoerskosten kan een vrijwilliger van Gezond Samenwerken worden ingeschakeld (‘indien u armlastig bent dan zoekt SGS naar een redelijke oplossing’ meldt de website). De bijdrage gaat vooral naar opleidingen voor de vrijwilligers en faciliteiten voor de stichting. Ook stagiaires kunnen bij de stichting terecht.

Gezondheidswetenschapper Jacqueline Dekker-de Vreese is de bezielde oprichter van Gezond Samenwerken (1995). Het idee ontstond na haar studies Gezondheidswetenschappen & Nederlands Recht (gezondheidsrecht) en psychologie. Jacqueline zag in de praktijk dat de relatie tussen arts en patiënt niet altijd goed uit de verf kwam; te weinig tijd, te hectisch en zo veel patiënten. Met advies en ondersteuning legde zij de basis voor de ontbrekende schakel tussen arts en patiënt. In 2014 kwam daar ondersteuning door zorgvrijwilligers bij die zij zelf traint. Het resultaat van dit alles is dat een patiënt die Gezond Samenwerken inschakelt minder onzeker de spreekkamer uitgaat. En minder bang is voor een witte jas, zoals Jacqueline het treffend verwoordt. Met goede voorbereiding kan een gesprek voor patiënt én arts beter verlopen. Ook artsen zijn positief over de begeleiding blijkt na terugkoppeling.

De zorgvrijwilligers kennen het systeem van binnenuit en weten dat er vaak weinig tijd is voor uitleg of individuele begeleiding. Op Youtube vertelt verpleegkundige Ted Moggré dat ze mensen altijd heeft verzorgd vanaf ‘die ene kant’ van het bed en dat het nu heel veel voldoening geeft om daarover meer duidelijkheid te kunnen geven. ‘In deze razendsnelle wereld wordt te weinig tijd genomen’. Een extra paar oren van een ervaren en assertieve ondersteuner kan dan beslist helpen.  

In 2014 begon de stichting met ondersteuning door getrainde zorgvrijwilligers. Daarvoor is het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties toegekend, wat voor zowel cliënt als vrijwilliger betekent dat de zaken goed zijn geregeld. De stichting is blij met elke nieuwe zorgvrijwilliger. Hun aantal groeit (25 in 2018), evenals de vraag naar ondersteuning. De positieve reacties van cliënten op de website spreken voor zich.
Voor de toekomst zet de stichting Gezond Samenwerken in op verdere ontwikkeling, opleiding en groei. Dit gaat gepaard met de ambitie om vooral de politiek bewust te maken dat de juiste ondersteuning aan de patiënt en wederzijds begrip de gezondheidszorg alleen maar beter kunnen maken.

Contactgegevens Gezond Samenwerken
Bezoekadressen (op afspraak):
Soendastraat 23 
2585 VC Den Haag
of
World Trade Center Den Haag
Prinses Margrietplantsoen 33
2595 AM Den Haag

06-46715848 (Jacqueline de Vreese)
06-48478134 of 070-3316067 (Lando Mohanlal)

info@gezondsamenwerken.eu

Zie ook www.gezondsamenwerken.eu
Facebook/ Stichting Gezond Samenwerken

Gezond Samenwerken bij Den Haag FM

De Goede Zaak: “Stichting Gezond Samenwerken luistert vooral naar wat de patiënt wil”

Stichting Gezond Samenwerken is opgericht door Jacqueline de Vreese. Zij was samen met Nico Rost, Faysal Lamsallak en Khalid Ahmed te gast in het radioprogramma De Goede Zaak op Den Haag FM. Vrijwilligers van de Stichting Gezond Samenwerken gaan met patiënten mee naar hun huisarts of de specialist en steunen daarbij de patiënt. “We luisteren eigenlijk vooral naar wat de patiënt wil”, zegt Jacqueline de Vreese. De stichting won dit jaar de Dik Hooimeijerprijs. Met deze jaarlijkse prijs eert ADO Den Haag in de Maatschappij bijzondere welzijnsprojecten. Steeds vaker geven patiënten aan dat hun huisarts te weinig tijd heeft of te afwachtend is. “Als je het gesprek met je huisarts goed voorbereidt, krijg je een betere behandeling. Er zijn een heleboel vragen die eigenlijk in dat korte tijdsbestek niet altijd aan de orde komen en daarom willen wij nu juist dat steuntje in de rug zijn voor de patiënt maar ook de brug slaan naar de arts”, zegt Jacqueline de Vreese. De Goede Zaak Den Haag FM zendt elke vrijdag het radioprogramma De Goede Zaak uit. Tussen 21.00 en 23.00 uur wordt dan extra veel aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen in Den Haag. Met De Goede Zaak wil Den Haag FM ondernemers een platform bieden en in contact brengen met non-profit organisaties, goede doelen en het maatschappelijk veld. Luister hier naar de interviews met Jacqueline de Vreese, Nico Rost, Faysal Lamsallak en Khalid Ahmed op Den Haag FM. Gerelateerd

Lees Meer

Tweede netwerkdiner 18 oktober

Beste allemaal,

We willen jullie van harte uitnodigen voor het tweede netwerkdiner van Haagse Zorgkracht
op donderdag 18 oktober van 17:00 uur tot 21:30 uur.
Naast de Haagse bewonersinitiatieven, nodigen we voor dit diner ook netwerkpartners uit.
Doel is dat je naar huis gaat met inspiratie en concrete kennis voor het maken van de volgende stap met je initiatief. Daarnaast is er gelegenheid om contacten te leggen met andere initiatiefnemers en organisaties die mogelijk iets voor je kunnen betekenen.

PROGRAMMA

17:00 uur: inloop, 17:15 uur start het programma

17:15 uur – 17:45 uur: Presentatieronde van alle initiatieven (die dat willen)

17:45 uur – 18:15 uur: Presentatie resultaten programma sociaal eigenaarschap en toekomstvisie netwerk Haagse Zorgkracht

18:15 uur – 19:00 uur: Diner

19:00 uur – 20:00 uur: Presentatie door netwerkpartners op de volgende thema’s:

 • Verdienmodel en inkomen – perspectief vanuit fonds en verzekeraar
 • Samenwerken met de gemeente – hoe vlieg je het aan?
 • Right 2 Challenge – Casus uit een andere stad

20:00 uur – 21:15 uur:  Workshops, waaronder:

 • Follow the money – hoe lopen de geldstromen en hoe kun je er gebruik van maken?
 • Vereniging Haagse Zorgkracht, hoe kan die er uit zien?
 • Samenwerken vanuit eigen kracht, hoe doe je dat?

21:15 uur – 21:30 uur: Samenvatting en afronding

21:30 uur – 22:00 uur: Borrel


Locatie: Buurtrestaurant O3, Zaanstraat 25, 2515 TM Den Haag

Kom je naar het netwerkdiner?

Meld je direct via deze link aan. Deelname is gratis.

Vraag de MAEX Impuls aan voor uw initiatief

Zoekt u als maatschappelijk initiatiefnemer financiering voor het verbeteren van uw organisatie? Vraag dan nu de MAEX Impuls aan: een bedrag om bijvoorbeeld financieel advies in te kopen en vrijwilligers op te leiden. Of om iemand in te huren die helpt de administratie of communicatie op orde te brengen. U kunt uw aanvraag indienen van 24 september tot en met 30 september 2018.

Over MAEX

MAEX Den Haag is het online platform voor alle Haagse initiatieven, van bewonersinitiatieven tot sociale ondernemingen, die een bijdrage aan de leefbaarheid en vitaliteit in Den Haag leveren. Deel uw initiatief en versterk het.

 

Pitchen voor Impact – LSA Bewoners organiseert

Pitchen voor impact is een traject voor ondernemende bewonersinitiatieven waarin we in een aantal workshops en met professionele begeleiding werken aan een sterk ondernemingsplan, een haalbaar financieel scenario en heldere doelen en impact. En natuurlijk is er in aanloop naar de pitch volop aandacht voor goede presentatievaardigheden. De pitch vindt op 13 december plaats.

Wat deelnemers vooral teruggeven:  het strakke schema, de kritische vragen en de coaching helpen hen om focus aan te brengen en eindelijk(!) eens al die ideeën goed op papier te zetten zodat ze zelfverzekerd op pad kunnen naar gemeente, woningcorporatie of financier. Daarnaast de hulp bij het opstellen van een realistisch financieel plan. Ook geven ze aan dat de interactie met de andere deelnemers heel inspirerend en ook leerzaam is.

Een aantal van de deelnemers uit de vorige edities zijn dankzij de pitch gefinancierd en draaien al een tijdje goed. Bijvoorbeeld de Gasfabriek die in 2015 meedeed en vrij snel na de pitch een financiering voor een grootschalige verbouwing rond kreeg. Of het Wijkpaleis uit Rotterdam dat zelfs twee keer meedeed. Dankzij de 50 uur advies die ze wonnen, staan ze stevig in de onderhandelingen  met de gemeente over een acceptabele huurprijs van een leegstaande school  in de wijk waarin ze hun huidige activiteiten fors willen uitbreiden. En met uiteindelijk de mogelijkheid tot aankoop van het gebouw in het vooruitzicht.

Hier vind je de link naar het inschrijfformulier, vul zsm in!

Netwerkontbijt geslaagd en voor herhaling vatbaar

Donderdagmorgen 6 september om half 8 kwamen 16 initiatiefnemers samen in theater in de Steeg om inspiratie en informatie uit te wisselen. Tijdens het netwerkdiner afgelopen april gaf een aantal deelnemers al aan dat ze elkaar vaker wilden zien. Veel initiatieven lopen tegen dezelfde dingen aan. Samen weten we meer en kunnen we gebruik maken van eerder uitgevonden wielen. Zo smeden we een netwerk van bewonersinitiatieven.
Na een voorstelrondje, hebben we met elkaar meegedacht over een aantal concrete vragen van aanwezigen, zoals:
– Wat voor organisatievorm past het best bij onze activiteiten: stichting of vereniging?
– Hoe zoeken we vrijwilligers voor het begeleiden van ouderen naar het ziekenhuis?
– Kan ik vrijwilligers die een bijstands- of WW-uitkering ontvangen een vrijwilligersvergoeding uitkeren?
– Hoe zoeken we sponsoren voor een busje, de maaltijd, vrijwilligers en een bewegingscoach?
Naar aanleiding van de vragen werden veel tips en contactgegevens uitgewisseld.
Een gedeeld probleem van bewonersinitiatieven is dat subsidieaanvragen tijd en inspanning (in verantwoording) vergen die soms niet opwegen tegen de opbrengst. Er is behoefte aan een centraal punt bij de gemeente en/of bij de bewonersinitiatieven voor fondswerving.
Er is gepeild of er behoefte is aan voortzetting van Haagse Zorgkracht als vereniging of coöperatie. Vanuit deze coöperatie/ vereniging kan belangenbehartiging (naar de gemeente, zorgverzekeraars en zorgaanbieders) plaatsvinden, maar ook fondsenwerving en onderlinge uitwisseling tussen gedreven bewonersinitiatieven in Den Haag. De aanwezige bewonersinitiatieven zijn hierover enthousiast.
Dit is een agendapunt tijdens het volgende netwerkdiner op donderdagavond 18 oktober.
Als er initiatieven willen hosten en/of koken voor donderdag avond 18 oktober kunnen ze zich op initiatief@haagsezorgkracht.nl melden.

Voorstel is ook om maandelijks een netwerkontbijt te organiseren. Eerst volgende keer is dan zonder tegenbericht op donderdag 4 oktober zelfde tijd, zelfde plaats (eerste donderdag ochtend van de maand).

Aishel opent het seizoen – 2 september

SAVE THE DATE!!Zondag 2 september tussen 13 u en 18 u is het zover…

Kom gezellig langs op het terrein van ADO/Lakers op de Steenwijklaan 500, 2541RX Den Haag

 • met gratis workshops van al onze activiteiten
 • kinderactiviteiten en springkussen
 • gratis hapjes en bbq
 • om 15 uur live muziek van Guido van Zutphen

Neem je buren, vriend(inn)en en kinderen mee, iedereen is welkom!

Al schrijvend aan jezelf werken

Op een zonovergoten pleintje in een Haagse woonwijk hangen kinderen ondersteboven in een klimrek. De bomen om de speelplaats heen staan in volle bloei, de hele straat oogt wit. Hier werkt Sander Ritman vanuit huis, als eenzaamheidsdeskundige. In de huiskamer hangen slingers, zijn oudste is net zeven jaar geworden.

Zelfonderzoek
Eenzaamheidsdeskundige is een titel die Ritman zichzelf heeft toebedeeld. Hij heeft zijn kennis opgedaan toen hij, zelf ten prooi gevallen aan eenzaamheid, op zoek ging naar antwoorden. “Het was een fase van zelfonderzoek”, begint Ritman. “Ik ben heel veel gaan lezen en heb me verdiept in verschillende filosofieën. Die zoektocht is nooit meer opgehouden, ik sta nu anders in het leven. De kennis die ik al zoekende heb opgedaan, heeft me enorm geholpen.” Met die kennis wil hij nu andere mensen helpen zich aan hún eenzaamheid te ontworstelen.

Afgescheiden
Wat is eenzaamheid eigenlijk? Je voelt je onbegrepen, afgescheiden van alle anderen, neerslachtig. Maar is dat bij een depressie heel anders? “Depressie, burn-out, eenzaamheid; die dingen zijn niet zo vastomlijnd”, vindt Ritman. “De ene depressie is de andere niet. En eenzaamheid gaat altijd gepaard met een vorm van depressie.” Hij gaat nog een stapje verder. “Eenzaamheid en depressiviteit kunnen synoniem zijn. Mensen worden soms depressief als ze een geliefde verliezen. Maar ook dan zie ik vooral eenzaamheid. Rouw is verlies van iemand waarmee jij je verbonden voelde. Het is alsof je niet meer compleet bent. Ook al zijn er genoeg vrienden en familie over, ze zijn geen vervanging van je partner.”


Foto: Sander Ritman

Levensgebeurtenissen
Eenzaamheid ontstaat vaak na een ingrijpende levensgebeurtenis, gaat Ritman verder. “Zo ook bij mij. Ik had net mijn tweede kindje gekregen. Ik werd jong vader – mijn vriendengroep begint daar nu pas aan. Er waren toen geen mensen om me heen die zich in dezelfde positie bevonden.” Maar dat is niet het hele verhaal, haast Ritman zich te zeggen. “Dat zou te makkelijk zijn. Ook in mijn werk liep ik vast. Mijn baan in de thuiszorg werd economischer, ik moest steeds meer productie draaien. Dat stuitte me enorm tegen de borst.” En eigenlijk vond hij zichzelf een schrijver. Na zijn studie schreef Ritman gedichten en had hij optredens op poetry slams. “Maar ik schreef niet meer. Met een gezin en werk was daar geen ruimte voor. Ik ging aan alles twijfelen. En zo kom je bij de fundamenten terecht.”

Cocon
Ritman zegde zijn baan op. Hij wilde voor zichzelf kiezen en gewoon gaan schrijven. Daarmee was hij al begonnen toen hij nog werkte. “Ik had een blog, waar ik over ontmoetingen met ouderen schreef. Die verhalen heb ik gebundeld in een boekje, De Verpleegpoëet. Diezelfde blogs werden nu persoonlijker, meer een dagboek.” Het werd een therapeutisch schrijven. “Schrijven helpt je eigen denkproces te ordenen. Je wereld wordt veel kleiner als je eenzaam bent. Je bent met je eigen gedachten bezig en alles blijft maar rondspoken. Je gaat in je hoofd zitten, het wordt steeds benauwender. Je sluit jezelf op in een cocon. Misschien wil je er wel uit, maar je durft niet meer. Het vertrouwen verdwijnt.”

Slachtoffer

Ritman schreef, en voelde zich verschrikkelijk alleen. “Een heel basaal gevoel. Soms dacht ik: ik moet gewoon weg! Ik voelde me zo gevangen in het leven waar ik in zat – gezin, baan, al die verplichtingen. Maar waar ben ík? Dat is vaak een eerste reflex: je omgeving de schuld geven. Je neemt een slachtofferrol in.” Maar Ritman voegde de daad niet bij het woord, en bleef thuis. “Iedere keer als ik mijn tas wilde pakken, was er iets dat me weerhield. Want waarheen ik ook ga, ik neem mezelf altijd mee. Je verplaatst je lichaam wel, maar je geest niet. Het is niet je omgeving die je dit aandoet, je bent het zelf.” Een cruciaal besef, benadrukt Ritman. “Het is niet je omgeving die jou moet gaan begrijpen. Jij moet jezelf begrijpen.”

“Praten over eenzaamheid doe je niet zo makkelijk. Op het blog worstelt iedereen met hetzelfde probleem. Dan blijkt ineens dat ze niet alleen staan met hun gevoelens”

Technieken
Het is een moeilijke boodschap voor mensen die er middenin zitten: het ligt aan jezelf. “Mensen worden daar boos van, begrijpelijkerwijs. Ze voelen zich alweer niet begrepen. En natuurlijk komt dat neerslachtige gevoel ergens vandaan, maar je blijft erin hangen door dat gevoel zo te benoemen. Je gedachten houden je daar opgesloten.” Er zijn technieken die je kunnen helpen dergelijke gedachten los te laten, zoals meditatie. “Daarmee kun je je hoofd rustig maken, en een vredige staat van zijn ervaren”, legt Ritman uit. “Maar ook als ik dat zeg, roept dat weerstand op. Je kunt het mensen niet vertellen; ze moeten het zelf ervaren. Dan snap je dat het reëel is, dat je je zo vredig kunt voelen. Als je er vervolgens aan wilt werken om dat vast te houden, kun je uit neerslachtigheid klauteren. Maar daar moet je wel voor kiezen.”

Leermoment

Dat laatste is heel belangrijk, benadrukt Ritman. “De rem wordt stevig ingetrapt als je je depressief voelt, of eenzaam bent. Dat is hét moment om aan jezelf te werken. Die kans moet je grijpen. Het is een leermoment, een kans om te onderzoeken waar het vandaan komt, en wat je kunt doen om je weer goed te voelen.” En als je die kans niet grijpt? “Dan word je ziek. Ook fysiek. En zul je dezelfde fouten maken, net zolang tot het een keer wel lukt.” Toch is het allemaal minder erg dan het klinkt. “Het is een kwaad, maar wel een noodzakelijk kwaad. Je moet lijden, en goed ook. Dan weet je des te beter waar je nooit meer terug wilt komen.”

Blij ei

Ritman schuift wat ongemakkelijk op zijn stoel. “Het roept vaak lastige discussies op, als je begint over de menselijke natuur. Want wat is natuurlijk? Maar ik geloof echt dat mensen van nature opgewekt zijn.” Hij lacht. “Natuurlijk ben je niet alleen maar een blij ei, je maakt ook verdrietige dingen mee. Maar je kunt leren dat veel beter te handelen. Sommige methodes richten zich op het aanleren van sociale vaardigheden. Ik ga ervan uit dat je als mens wel weet hoe je met anderen om moet gaan, dat zit van nature in je. Het punt is dat je moet kunnen vertrouwen op wie je bent. Als je aan jezelf werkt, komt de rest vanzelf.”

Ontspanning
Zijn er dan nooit dingen buiten jezelf die in de weg zitten? Als je iets in je omgeving ten goede kunt veranderen, moet je dat natuurlijk vooral doen, beaamt Ritman. “Zoals ik gestopt ben met de thuiszorg. Maar uiteindelijk zijn die mogelijkheden altijd beperkt. Er is er maar één die je echt kunt veranderen, en dat ben jezelf.” Als je blijft vechten tegen iets dat sterker is, sluit je jezelf op in de slachtofferrol, licht Ritman toe. En dan kom je er nooit uit. “Door je geen zorgen te maken over de dingen waar je toch niets aan kunt doen, glijdt alles makkelijker van je af. Dan herpak je jezelf, en sta je meer ontspannen in het leven. Van daaruit kan het vertrouwen en contact zich herstellen.”

Ego
Loslaten wat je toch niet kunt veranderen kan een pittige opgave zijn. Net als het loslaten, gaat Ritman verder, van je eigen ego. Maar ook dat is noodzakelijk. “Onderscheid maken is inherent aan het menselijke bestaan. Zodra wij mensen gaan denken, gaan we dingen benoemen. Dat moet ook; om te kunnen leven, de wereld te verklaren, met elkaar te communiceren. Ook onszelf zien we als iets afzonderlijks; een ego, dat anders is dan de anderen.” Het probleem is dat we daaraan willen vasthouden. “Als je het over televisiesterren hebt, begrijpt iedereen ineens wél hoe het zit met dat ego”, lacht Ritman. “Bij artiesten bijvoorbeeld, of topsporters, mensen wiens ego enorm gevoed wordt tijdens hun carrière. Als dat wegvalt, kunnen ze daar enorm onder lijden. Maar als je losstaat van je ego, glijdt zoiets veel makkelijker van je af. Dan denk je: het was maar een karakter, het raakt niet wie ik ben.” En dat geldt niet alleen voor sterren. “We hebben allemaal zo’n ego. Misschien op een subtieler niveau, maar dat maakt niet uit.”

Aap Blog Mies

Nadat Ritman uit de put geklommen was, wilde hij anderen helpen hetzelfde te doen. En hij wilde blijven schrijven. “Het idee lag eigenlijk voor de hand: bloggen tegen eenzaamheid. Het schrijven had mij tenslotte ook geholpen, dus waarom zou dat voor anderen niet gelden? Ik zocht een samenwerkingspartner, ben een beetje gaan googelen, en vond Humanitas. Ik heb de afdeling Haagland gebeld en dat was meteen raak.” Samen hebben ze het platform Aap Blog Mies gebouwd, een veilige online omgeving waar mensen kunnen schrijven over eenzaamheid. “Praten over eenzaamheid doe je niet zo makkelijk. Mensen hebben vaak een soort schaamte, en ze denken dat toch niemand ze begrijpt. Op het blog worstelt iedereen met hetzelfde probleem. Dan blijkt ineens dat ze niet alleen staan met hun gevoelens.”

Kennisoverdracht

Ritman organiseert blogworkshops. “Ik vertel de mensen hoe je een blog schrijft, maar je hebt meteen een ontmoetingsmoment. Dat creëert vertrouwen.” Hij geeft ook lezingen. Allemaal vanuit zijn eigen ervaring, met kennisoverdracht als uiteindelijk doel. Net zoals de methodiek die hij momenteel ontwikkelt voor coachingssessies die hij geeft als ‘levensmentor’.
De voordeur gaat open, twee meisjes stuiteren de woonkamer in. Ze hebben Nederlandse vlaggetjes op hun wangen geschilderd, het is bijna Koningsdag. Ritman staat op, het is tijd voor de middagboterham. “Want dat is toch waar we het hier eigenlijk over hebben? Eenzaamheid is zo groot, zo verbonden met het leven. Eenzaamheid gaat over het leven zelf.”

Carolien Ceton

Reageren? Ga naar de Facebook-post van dit artikel!

‘School voor eenzijn’
Sander Ritman werkt momenteel aan plannen om een ‘School voor eenzijn’ op te richten. Door middel van kennisoverdracht, het leren van technieken en het doen van oefeningen werken mensen hier aan zichzelf, zodat zij van Eenzaam naar Eenzijn kunnen gaan. Wil je hier meer over weten, meedenken of samenwerken? Neem dan contact op met Sander via sanderritman@outlook.com.

Wat is eenzijn?
Eenzijn is, legt Ritman uit, met een vrije en niet-oordelende geest naar jezelf en de wereld kijken, waardoor het onderscheid tussen jou en de rest verdwijnt. Je krijgt hierdoor meer respect voor zowel jouzelf als de omgeving. De eenzaamheid verdwijnt omdat je geen last meer hebt van jouw ego en je zal met liefde naar jezelf en anderen kijken. Dit is niet alleen een duurzame oplossing voor eenzaamheid, aldus Ritman, maar werkt ook een duurzame en bewuste omgang met de planeet in de hand.

 

Met toestemming van/ dank aan Coalitie Erbij
Origineel verschenen op de blog op Samen tegen eenzaamheid

Meer lezen: ga naar aapblogmies.nl
Meer lezen over eenzaamheid? Kijk op www.eenzaam.nl

 

Samen bouwen aan een hechte buurt

Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen feestelijk van start
Maandag 9 juli vierde Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen (ZNS) haar kick-off met een zeer drukbezocht Vraagelkaarcafé in Muzee. De zorgcoöperatie legt de verbinding tussen buurtbewoners en professionele zorg om kwetsbare buurtgenoten actief te betrekken bij de buurt. Doel is om ervoor te zorgen dat de mensen in de wijk elkaar helpen, jong of oud, rijk of arm, ziek of gezond. Alle buurtbewoners worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten.

 

Tijdens de opening werd daar meteen een start mee gemaakt. De ruim honderd aanwezigen werden uitgenodigd om aan te geven wat ze zelf graag zouden willen en wat ze anderen willen bieden. Een set Vraagelkaar- kaarten bood inspiratie. Sommige buurtbewoners wilden samen wandelen, anderen wilden breien, naar de bioscoop of lunchen in het park. En er waren Scheveningers die wilden helpen met de opvoeding van een hond, met aan huis manicuren en het geven van een yogaworkshop. Ter plekke werden matches gemaakt en mensen met elkaar in contact gebracht.

 

Het programma bood voor elk wat wils. De bezoekers verdeelden zich over de verschillende workshops. In het verhalencafé vertrouwden buurtbewoners elkaar prachtige verhalen toe over een bijzonder geluksmoment in hun huis. Naast het creatieve café, waar mandala’s gekleurd werden, kregen mensen in het verwencafé een gezichtsmassage en prachtig gelakte nagels. De dansworkshop bracht veel mensen op de been, levendigheid en vrolijke gezichten.
Verrassend hoe eenvoudig het is om iets samen te doen door elkaar te vragen!
Samen aan de slag
Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen is een bewonersinitiatief met als doel om samen te bouwen aan een hechte buurt. Voorzitter Esther Ottens: “Met de kick-off is het fundament voor de bouw van een stevig netwerk gelegd. De bijeenkomst van vandaag smaakt naar meer.” De kersverse Zorgcoöperatie Noordelijk Scheveningen roept daarom buurtgenoten op lid  te worden van de ‘club’. Als vrijwilliger, als deelnemer aan activiteiten of als afnemer van zorg /aandacht: iedereen is welkom. Esther tot slot: “We gaan samen aan de slag, samen zorgen we ervoor dat we in onze buurt elkaar kennen en elkaar kunnen vinden als dat nodig is.”

Meer informatie: www.zorg-ns.nl

   

iZi community zoekt ambassadeurs in alle Haagse stadsdelen

iZi zoekt nieuwe collega-ambassadeurs

In de iZi ervaarwoning testen bewoners de nieuwste hulpmiddelen om langer gezond thuis te kunnen wonen. Omdat iZi gaat uitbreiden over de hele stad, zijn we op zoek naar ambassadeurs. Interesse? Kijk op www.wijenizi.nl of neem contact op via iziwoning@gmail.com of telefoon 06 11601983 (iZi helpdesk)

 

 

 

​https://youtu.be/9JDcnmGH9Hw

 

Zorg dat je vindbaar bent!

Renee Winters, drijvende kracht achter de Sociale Kaart Den Haag:
“Aan alle mooie initiatieven: Zorg dat je vindbaar bent!”

Renee Winters
Renee Winters

Al 4 jaar timmert Renee Winters aan de weg: de vernieuwing van de Sociale Kaart Den Haag. In augustus vorig jaar ging de nieuwe versie online, waardoor het zoeken nu nog beter werkt.
“Betrouwbaarheid is cruciaal”, stelt Renee. “Door middel van goede afspraken houden wij, in  samenwerking met alle partners, de sociale kaart up to date. De website telt inmiddels 3700 records en wordt dagelijks intensief gebruikt door vele Hagenaars: inwoners, mantelzorgers en professionals, zoals wijkzorgteams en servicepunten.”

Op de website www.socialekaartdenhaag.nl presenteren maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders zich die actief zijn in de stad. Denk hierbij aan huisartsen, therapeuten en zorginstellingen, maar ook bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke dienstverleners, apotheken,  buurthuizen, sportverenigingen en patiëntenverenigingen. De Sociale Kaart Den Haag biedt informatie over het actuele aanbod en helpt Hagenaars daarin de weg te vinden. Of je nu op zoek bent naar begeleiding, zorg, beweging, mensen wilt ontmoeten of vrijwilligerswerk wilt oppakken, start met een blik op de Sociale Kaart Den Haag!

Wij maken het zo makkelijk mogelijk
Als informatiespecialist werkt Renee het liefst achter de schermen. Inmiddels heeft zij versterking gekregen van collega Jolanda van Nieuwpoort.
“Wij zien veel mooie bewonersinitiatieven, maar regelmatig zijn die bijna onvindbaar. Al die mensen die graag aan je activiteit willen deelnemen, of die met je samen willen werken, kunnen je niet vinden. Dat is zó jammer!
De sociale kaart kan je helpen gevonden te worden. En zelf kun je ook zoeken en vinden.
Ik begrijp heel goed dat mensen vooral hun energie stoppen in hun mooie initiatief, en niet in publiciteit. Daarom maken wij het zo makkelijk mogelijk.
Om je bij de sociale kaart aan te melden is het niet nodig dat je al een website hebt.
Je kunt een simpele tekst met je aanbod aanleveren. Of je facebookpagina. Als je die niet hebt, kun je zelfs de subsidieaanvraag naar ons toesturen, dan maken wij een tekstvoorstel voor je. Als je terugkerende activiteiten hebt, kun je die ook vermelden. Die komen dan automatisch ook op www.zoekhetuitdenhaag.nl. Daar wordt informatie ook goed gevonden.”

Wat moet je aanleveren?
Omschrijf kernachtig je volgende punten:

 • Wie ben je?
 • Wat doe je?
 • Voor wie?
 • Waar?
 • Hoe?
 • Wat onderscheidt je van de rest?
 • Zorg in elk geval voor een telefoonnummer en een e-mailadres, dat werkt beter (persoonlijker) dan een contactformulier. En alles wat je daarnaast nog hebt:
  website, facebook, logo. (Maar dat hóéft dus niet!)

Renee en Jolanda zijn voortdurend bezig om de inhoud van de Sociale Kaart bij te werken en te verrijken. Heb je een suggestie? Wil je je initiatief aanmelden? Neem contact op met Renee en Jolanda via socialekaart@denhaag.nl .

Sociale Kaart Den Haag

De expertise van kwetsbare burgers is belangrijk voor de samenleving

Onzichtbaar Den Haag droomt van een wereld waar burgers in contact en dialoog komen om van elkaar te leren. Door het leven te zien vanuit het perspectief van de ander en zo betrokken te raken bij elkaar. Om samen te werken en kennis, kunde en ervaringen te delen. Een wereld waar iedereen zich welkom voelt met zijn of haar verhaal. Waar er voor iedereen een volwaardige plek is.

Onzichtbaar Den Haag is genomineerd door de Gemeente, het MKB en de Social Club Den Haag voor de campagne ‘Wie is de meest inspirerende sociaal ondernemer van Den Haag 2018’. Via deze link kan je jouw stem uitbrengen: https://socialhubdenhaag.nl/pagina/wedstrijd

 

Onzichtbaar Den Haag professionaliseert de kennis, kunde en ervaring van (toekomstig) professionals die werken met en voor ‘een kwetsbare burger’. Dit doen we door het ontwikkelen en geven van trainingen en workshops met de inzet van die ‘kwetsbare burger’, onze ambassadeurs, met hun kennis, kunde en ervaring.

Wij creëren unieke en betekenisvolle leerarrangementen. Dit doen we op een ervaringsgerichte wijze door onszelf of situaties uit de praktijk na te spelen, interactief het gesprek aan te gaan, kennis en kunde te delen, het vertellen van verhalen over onze ervaringen of andere creatieve leer- en werkvormen. Onze arrangementen zijn authentiek, confronterend, levendig en echt.

Onze stijl van werken is ervaringsgericht. Door te ervaren gaan we voelen. Van daaruit starten we het interactieve dialoog. Zo ontstaat er ruimte voor het delen van kennis, kunde en ervaring. Deze overdracht verbreedt het perspectief waardoor de betrokkenheid bij de ander en elkaar toeneemt. Dit leidt tot medemenselijkheid en een professionele en persoonlijke (her-) ontmoeting.

Onze missie
Onzichtbaar Den Haag heeft de missie om burgers in contact en interactieve dialoog te brengen om van elkaar te leren en kennis, kunde en ervaringen te delen. In de klaslokalen van het onderwijs aan studenten of docenten, het kantoor of trainingsruimte van een bedrijf, de gemeente en de overheid of maatschappelijke organisaties aan professionals.

Onze visie
We geven plek aan ‘een kwetsbare burger’ om van betekenis te zijn. Het zwarte gat van depressie, verslaving of schulden, is een berg aan ervaring. We maken hen zichtbaar omdat wij geloven dat hun expertise van belangrijke meerwaarde is voor de samenleving om van te leren. Het is zonde dat deze op straat of op de sofa verloren gaat.

www.onzichtbaar-denhaag.nl

Het Straatconsulaat & De Achterban: een goed vangnet

Elly Burgering (Het Straatconsulaat):
‘Er moet een goed vangnet zijn voor de zwakkeren. Ik zou me rot schamen als we dat niet met elkaar kunnen!’

“Het Straatconsulaat behartigt samen met de vrijwilligers van De Achterban de belangen van Haagse dak- en thuislozen en verslaafden. Mensen sluiten zich bij ons aan en wij ondersteunen ze om voor hun eigen belangen op te komen. We hebben een vaste kern van zo’n 30 vrijwilligers. We spreken met elke vrijwilliger af hoeveel uur ze komen werken. Ieder werkt naar eigen vermogen en kwaliteiten. We hebben bijvoorbeeld een webmaster, een vormgever, een vrijwilliger die trainingen verzorgt en iemand die met mensen uit de nachtopvang gaat praten om signalen op te vangen van hoe het daar gaat. Alle vrijwilligers zijn zelf ook dak- of thuisloos. Sommigen zijn net uit de opvang. De praktijk leert dat het vaak nog heel wat voeten in de aarde tot iemand helemaal op z’n plek is. Dakloosheid doet echt wat met mensen.”

Signalen overbrengen
“We doen belangenbehartiging in formele overlegsituaties met cliëntenraden, maar we doen ook onderzoekjes die cliënten zelf uitvoeren in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut. Soms initiëren we zelf projecten naar aanleiding van een conclusie van een onderzoek. Zo bleek bijvoorbeeld dat mensen in de dagbesteding geen  perspectief ervoeren. Dan gaan wij daar iets aan doen. Zo startten we een educatieproject om mensen zonder startkwalificatie weer naar onderwijs te leiden. Daarbij adresseren we alle hobbels en proberen die weg te werken. Zo proberen we steeds op basis van wat er speelt signalen over te brengen en plannetjes uit te voeren. En informatie te bieden. En natuurlijk ondersteunen we dak- en thuislozen bij het zoeken van zorg. Dat is alles bij elkaar best veel werk. Joy en ik doen samen met onze vrijwilligers alle belangenbehartiging. Joy is voor de jongeren en ik voor de volwassenen.”

Verslaafd, jong, oud, alles door elkaar
“In de maatschappelijke opvang zitten allerlei mensen die eigenlijk niet bij elkaar horen. Die moeten dan allemaal bij elkaar in zo’n fabriekshal in een stapelbedje liggen. Verslaafd,  jong, oud, vrouw, alles door elkaar… Er zitten ook veel mensen met een psychische of verstandelijke beperking die eigenlijk gespecialiseerde zorg nodig hebben. Door de beddenreductie in de GGZ zal dat nog erger gaan worden. Er zijn criteria waar je aan moet voldoen. Zo hebben illegalen geen recht op nachtopvang. Die sturen we door naar vluchtelingenopvang  of de IND.”

We hebben het stadhuis in beweging gekregen!
“We worden door de gemeente gefinancierd, maar we zijn onafhankelijk. Vanuit onze positie als luis in de pels wordt om onze mening gevraagd. En we geven ook ongevraagd advies. Wat we bijvoorbeeld doen is het organiseren van overleg tussen cliëntenraden van de Maatschappelijke Opvang instellingen in Den Haag. Dat zijn er meer dan tien. We vragen: wat leeft er en wat zit jullie dwars? Daar komt een agenda uit met de vijf speerpunten die op dat moment prioriteit hebben.
We kijken per onderwerp wie van de vrijwilligers daar het meeste verstand van heeft en wie de diverse punten kan voorbereiden. In een volgend overleg nodigen we gemeenteraadsleden uit. Dan  presenteren we de punten en discussiëren we daarover. Dat is al vier keer gebeurd. De vrijwilligers vinden het fantastisch om hun woord te doen en gehoord te worden. Geweldig om te zien hoe ze groeien. En inmiddels willen de ambtenaren zelf met de leden van de cliëntenraden in gesprek. Wij hebben dat overleg geïnitieerd en zijn er trots op dat we daarmee het stadhuis in beweging hebben  gekregen!”

De realiteit is totaal anders
“In onze lijst met speerpunten staat bejegening en beeldvorming bovenaan. Mensen denken vaak dat daklozen het allemaal aan zichzelf hebben te wijten en dat ze allemaal een uitkering hebben. De realiteit is totaal anders. Mensen zijn vaak echt helemaal in paniek. Ze moeten uren wachten, worden met veel argwaan behandeld en afgewimpeld als ze niet alle papieren op orde hebben. Te vaak worden deze mensen al s fraudeur en crimineel behandeld. Terwijl ze zorg nodig hebben. De overheid roept: niemand slaapt op straat, maar dat is niet zo. Er zijn veel groepen die niet binnen kunnen bij de opvang.“

Zorg dat mensen weer verder kunnen
“Op nummer 2 staat woningen. Die zijn heel hard nodig. Het is heel erg moeilijk om als (ex-) dakloze aan een woning te komen. En vervolgens komen praktische ondersteuning en schuldhulpverlening. Het is belangrijk om te zorgen dat mensen weer verder kunnen met hun leven. In Amerika is de schuldenaar schuldig, maar de kredietverstrekker ook. Daar redeneren ze:  dan moet je zo’n kwetsbaar iemand maar geen geld verstrekken. Maar in het calvinistische Nederland moet iemand tot in lengte van dagen afbetalen. Terwijl er een  hele incasso-industrie is ontstaan rond die schulden, die soms wel tien keer over de kop gaan, dat is vreselijk.
Ik vind dat we goed moeten laten zien wat er gebeurt in dit land, want de meeste mensen hebben geen idee. We moeten zorgen voor een goed vangnet voor de zwakkeren in de samenleving, de mensen die het verstandelijk niet bij kunnen benen, mensen die hun baan en huis zijn kwijt geraakt. Ik vind dat we daar netjes mee om moeten gaan. Ik zou me rot schamen als we dat niet met elkaar kunnen!”

 

 

‘Als je een verslaving hebt overwonnen kan je echt heel veel!’

Willem Govers van Brasserie UP
Willem Govers, eigenaar van Brasserie UP

Brasserie UP aan de Javastraat is naast een brasserie ook een leerwerkbedrijf waar veertien ex-verslaafden werken en studeren. “Na één jaar hebben ze een MBO 2 diploma horeca, zijn onze leerlingen uit de uitkering en kunnen ze aan het werk”, aldus oprichter Willem Govers. “Als de mensen binnen komen is het eerste doel om te zorgen dat ze clean blijven. Vaak moeten er ook andere zaken geregeld worden, zoals hun gebit, of schulden. Daar helpen we bij. Om mensen dat eerste jaar binnenboord te houden is zeer intensieve begeleiding nodig. Uit onderzoek blijkt dat 50-70 procent van de verslaafden terugvalt als ze niks te doen hebben. Mijn motivatie is dat ik ervaringsdeskundig ben. Heel veel van de ellende die de mensen die hier werken meemaken heb ik zelf ook ervaren. Ik begrijp heel goed wat ze meemaken en welke problemen ze tegenkomen.”

Niemand verwacht nog wat van onze doelgroep
“De mensen die hier binnenkomen moeten clean zijn, dat is punt 1. Heel belangrijk, want iemand die nog in z’n verslaving zit, dat werkt niet voor de groep.  Daarnaast moeten ze voor 300% gemotiveerd zijn. Het is een commitment van een jaar dat ze aangaan. Dat moeten ze afmaken. Ze krijgen de kans om een jaar lang te leren van hun ervaringen en fouten. Er was een meisje dat de eerste maanden de hele dag zat te huilen in een hoek. En na een maand of vijf kon ze de hele lunchroom in haar eentje bestieren. Een topper. Je ziet de mensen groeien, dat is heel gaaf. Dat is waarvoor ik het doe. Onze doelgroep komt uit het granieten bestand. Niemand verwacht nog wat van ze. Hier vinden ze iets terug: een doel in het leven, eigenwaarde, structuur.”

We halen tien mensen per jaar uit de uitkering
“Ik ben nu 1,5 jaar bezig. Het is een grote uitdaging om rendabel te worden. Ik leg er nu elke maand zelf geld bij. Het zou heel erg zijn als we moeten stoppen wegens geldgebrek. Ik wil dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt voor deze doelgroep. De opleiding kost € 2000 per persoon voor een heel jaar, inclusief kleding en de begeleiding € 600,- per maand. De leerlingen worden minimaal twee maal in de week begeleid door een gediplomeerd coach, deze coaching gebeurt met behulp van een paard. Als er één terug de kliniek in gaat voor drie maanden, kost het de gemeenschap drie ton. Ik haal gemiddeld tien mensen per jaar uit de uitkering. Dat levert de gemeente iets van € 150.000,- per jaar op. Maar het lukt nog niet om structurele ondersteuning van de gemeente Den Haag te krijgen. We passen in geen enkel vakje. Via maatwerktrajecten krijgen we geen steun, want die zien ons als opleiding. Onze intensieve begeleiding past niet in de definitie. Ik kreeg pas een telefoontje dat het niet doorging, ik kreeg niet eens een officiële afwijzing op papier. Het kost veel tijd allemaal, die zaken eromheen. Ik doe bijna alles zelf: lessen voorbereiden, begeleiding in keuken en bediening, rekeningen betalen. Mijn vrouw werkt ook mee.
De gemeente Zoetermeer is ook geïnteresseerd. Daar willen ze me ondersteunen uit het Participatie budget. Daar werken de zaken anders. De klantmanagers daar kennen de kandidaten allemaal persoonlijk en bij naam. Hier in Den Haag doen ze het op een andere manier.”

Ik wil dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen
“We willen ook graag iets terug doen voor de maatschappij. Binnenkort serveren we in samenwerking met Stichting Present en Accor hotels twee gratis kerstmenu’s voor statushouders en eenzame ouderen uit de buurt. Ik geloof hierin. We willen Nederland veroveren en in vijf jaar vijf Ups neerzetten: Zoetermeer, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam.
Ik wil dat de betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Dat gebeurt nog niet veel. Er wordt gedacht: ‘toch niks meer aan te doen, laat maar zitten’. Ik heb bewezen dat de mensen heel veel kunnen. En als je een verslaving hebt overwonnen, kan je echt heel veel!”

Wijzelf Den Haag – zelf kiezen wie je billen wast

Christien en ik praten met Jenny du Pon, bestuurslid van het net opgerichte Wijzelf Den Haag. Wijzelf is een platform waarop vraag en aanbod van zorg elkaar vindt. Het is opgericht om zorgvragers meer invloed te geven op wie de zorg bij hen komt verlenen, en om het heft in eigen hand te houden om afspraken te maken over hoe lang, wanneer, wie en onder welke voorwaarden iemand bij hen thuis komt.

Jenny is geboren en getogen Hagenees. Na 40 jaar Amsterdam nu weer sinds een paar jaar terug op het oude nest. Jenny is 15 jaar als ambtenaar werkzaam geweest bij verschillende gemeentes als afdelingshoofd Welzijn en Zorg.
Nu Jenny niet meer professioneel werkt wil zij haar kennis en ervaring graag inzetten voor de publieke zaak. Zo is Jenny lid van de rekenkamercommissie in Maassluis en is zij voorzitter geworden van Wijzelf Den Haag.

“Ik vind Wijzelf een heel goed initiatief. Ik heb in mijn leven verschillende keren behoefte gehad aan zorg, maar kon dat nooit op mijn eigen tijd en op mijn eigen voorwaarden ontvangen. Ik heb dat gelukkig kunnen oplossen met familie en vrienden, maar lang niet iedereen heeft een netwerk zoals ik had. Ik vind het belangrijk dat je zelf kunt bepalen van wie je hulp, zorg of ondersteuning ontvangt en dat je ook zelf kunt beslissen hoe laat je wil opstaan of wil gaan slapen. Wijzelf geeft de vragende partij de maximale regie. Daar wil ik me graag voor inzetten”.

Wijzelf is er voor praktische hulp en zorg in en om huis. Huishoudelijke hulp, een klusje in huis of tuin, burenhulp of persoonlijke verzorging. Aanbieders zijn mensen uit jouw buurt. Op Wijzelf worden betaalde én vrijwillige diensten aangeboden. De zorgvragers zijn lid van de coöperatie, de zorg aanbieders betalen eenmalig een bedrag van EUR 35,- om te mogen adverteren, en 0,9% per transactie aan de sociaal ondernemers die de Wijzelf formule hebben opgezet en ontwikkeld. De zorg aanbieders worden gescreend door het bestuur. Ook werkt de site met reviews; hoe beter je review hoe groter de kans dat een volgende zorgvrager je weer inhuurt.

In november 2016 is Wijzelf Zorgcoöperatie Den Haag opgericht bij JHD notarissen. De bestuursleden zijn inwoners van Den Haag en ze doen dit werk op vrijwillige basis. Ze vinden het belangrijk om hulp en zorg in en om huis bereikbaar, betrouwbaar en betaalbaar te houden.

Wijzelf is net begonnen in Den Haag en heeft zowel aan de vraag- als aanbod kant ruimte om nieuwe leden te verwelkomen. Wij spreken af om binnenkort een filmpje te maken van Jenny om Wijzelf meer onder de aandacht te brengen.

Lees meer over Wijzelf Den Haag

Het filmpje van Wijzelf – hoe het werkt